Fab charter

THE FAB CHARTER

Els Fab Labs són una xarxa global de laboratoris locals, que faciliten la invenció, donant accés a les persones a eines de fabricació digital.

Què hi ha dins un Fab Lab?

Els Fab Labs comparteixen un inventari en evolució de capacitats bàsiques per fer (casi) de tot, permeten a la gent compartit els seus projectes.

Què ofereix la xarxa de Fab Lab?

Assistència: operativa, educativa, tècnica, financera i logística més enllà de la que pot disposar un únic Fab Lab.

Qui pot fer anar un Fab Lab?

Els Fab Labs estan disponibles per la comunitat com un recurs, que ofereix accés obert a les persones, així com per programes formatius i altres.

Quines són les seves responsabilitats?

La seguretat               :    No fer mal a les persones ni a les màquines.
El funcionament      :    Ajudar en la neteja, manteniment i millora del laboratori.
El coneixement         :    Contribuir en la documentació i formació.

Qui posseeix els drets del que s’inventa en un Fab Lab?

Els dissenys i processos desenvolupats en els Fab Labs poden ser protegits i venuts com decideixi el seu inventor, però han de romandre disponibles per l’aprenentatge i ús de les persones.

Com poden les empreses fer anar un Fab Lab?

Dins d’un Fab Lab es poden incubar i crear prototips amb fins comercials, encara que no han d’entrar en conflicte amb els altres usos del mateix, aquests han de creixer fora del Fab Lab i es d’esperar que ajudin i beneficiïn als inventors, Labs i xarxes que han contribuït al seu èxit.