Qué és un FabLab?

Origen del projecte

Els orígens del projecte Fab Lab cal anar a buscar-los en el cor del M.I.T, (Institut Tecnològic de Massachusetts) al Laboratori de Bits & Àtoms.Després de la preparació d’un semestre pels estudiants de doctorat, en Diseny i Fabricació Digital, el professor es va adonar de la molt bona acollida dels estudiants, la demanda de places va ser enorme. Els estudiants a més d’adquirir els coneixements, el que volien era fabricar coses.Aleshores van decidir crear un Laboratori de Fabricació Digital en un barri de Boston, amb una acollida a nivell social molt bona, fins i tot un grup d’immigrants els van demanar ajut per posar-ne en marxa un a Àfrica. Aquest va ser el detonant del que avui en dia és la xarxa de Fab Labs a nivell mundial.

Qué és un Fab Lab i quins objectius té?

Un Fab Lab és un espai equipat amb tot un seguit de màquines per fer prototips i construir gairebé qualsevol cosa. És un espai on els ciutadans amb les eines adients i després de comprendre els processos de fabricació des de la seva base, comparteixen els seus coneixements amb d’altres i així prenen el camí conscient cap a la seva pròpia autonomia per la producció digital d’idees en base a prototips i objectes físics de tota mena.
L’ interès creixent per l’autonomia social i el desenvolupament social per mitjans tecnològics, juntament amb l’empoderament que pot arribar a representar el concepte Fab Lab, a permés la seva ràpida expansió per alguns dels centres privats i públics orientats a l’experimentació social i tecnològica de mig món: des de Boston a Ghana, de Barcelona a Tokio.